Prijava sa sajta Centar za istraživanje i inovativnot

Informacije ćemo slati na nedeljnoj /mesečnoj bazi odnose se na otvorene programe podrške za MSP-a, pozive na konferencije, seminare edukacije, traženje partnera, internacionalizacija poslovanja i slično.
* indicates required
Email Marketing Powered by MailChimp